Biokütuse ja põlevkivi koospõletamine välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste vähendamiseks

Biokütuse ja põlevkivi koospõletamine välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste vähendamiseks

Põlevkivi ja biokütuse koospõletamine
Laohoone katuse renoveerimine biokütuse hoidmise tingimuste tagamiseks

2017-08-28T12:49:36+03:00