Euroopa Regionaalarengu Fond

Silpower AS elektripaigaldise lisandväärtuse ja paindlikkuse suurendamine paindliku liitumise ja uute süsteemiteenuste raamistikus

2020-11-02T17:09:49+03:00 2. november 2020|

Uuringu eesmärgiks on analüüsida olemasolevate elektrijaamade, nende laiendamise ning uute elektrienergia tootmis-, tarbimis- ja salvestamisüksuste kasutuselevõtu tehnilist võimalikkust ja erinevaid lähenemisviise paindliku liitumise ja uute süsteemiteenuste raamistikus. Uuringu tulemusel leitakse tasakaal erinevate mainitud komponentide vahel ning arendatakse välja elektripaigaldise juhtalgoritmid. Uuringuga seonduva teadustöö teostab Tallinna Tehnikaülikooli Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut.Projekti maksumuseks on 3 047 292 [...]