TEATA RIKKEST TÖÖPAKKUMISED HANKED/ TÖÖVÕTUD KONTAKT
KLIENDITEENINDUS

ELEKTRIENERGIA

Elektrienergia on üks tähtsamaid energialiike, mida oma lõppkujul saab edastada suurte vahemaade taha. 

AS Sillamäe SEJ toodab, jaotab ja müüb elektrienergiat ning osutab elektrivõrgu kaudu võrguteenuseid kehtestatud võrguteeninduse piirkonna piires.

Elektrienergia - võrgust saadav aktiiv-  ja võrku antav või võrgust saadav reaktiivenergia.

Toitepinge kvaliteet ja sagedus vastavad EV standardile EVS-EN 50160:2000 "Elektrijaotusvõrkude pinge tunnussuurused".

Kasutatav võimsus – võrguühenduse aktiivenergia tunnikeskmine võimsus.
Tarbimisvõimsus – Tarbimiskoha aktiivenergia tarbimise tunni keskmine võimsus.
Peakaitse – Liitumispunkti  maksimaalset tarbimist piirav seade.

Tariifid sisaldavad Müüja tehtavaid kulutusi Elektrienergia ja võrguteenuse ostuks, elektrienergia edastamiseks, võrguühenduse kasutamiseks, jaotamiseks, müügiks ja operatiivjuhtimiseks ja võrkude hoolduseks ning vajalikeks investeeringuteks  s.h kulutusi, mis on seotud elektrienergia tehniliste ja kommertskadudega.
Energia edastamise põhitariif – ööpäevaringselt.
Energia edastamise päevatariif – esmaspäevast reedeni talvisel vööndiajal alates 07.00 kuni 23.00 (suvel alates 08.00 kuni 24.00).
Energia edastamise öötariif – esmaspäevast reedeni talvisel vööndiajal alates 23.00 kuni 07.00 (suvel alates 24.00 kuni 08.00) ning laupäeval ja pühapäeval ööpäevaringselt.Silpower AS     Kesk tn. 4, 40231, Sillamäe, Eesti     Tel: +372 39 29110 Fax: +372 39 29151     E-mail: