TEATA RIKKEST TÖÖPAKKUMISED HANKED/ TÖÖVÕTUD KONTAKT
UUDISED

UUDISED

11.06.2018 09:14
SOOJUSENERGIAGA VARUSTAMISE KATKESTUS
Seoses hooldus- ja ehitustööde läbiviimisega Sillamäe soojuselektrijaamas katkestatakse soojusenergiaga varustamine alates 11.06.2018.a. kella ...


04.12.2017 10:42
TAASTUVENERGIA TASU ALATES 1. JAANUARIST 2018
Vastavalt elektrituruseadusele on Eleringi kohustuseks koostada ja avaldada iga aasta 1. detsembriks järgmise aasta taastuvenergia ...


21.08.2017 15:35
AS SILLAMäE SEJ äRINIMI MUUTMINE
Alates 2.08.2017 muutus aktsiaselts AS Sillamäe SEJ ärinimi SILPOWER AS-iks.


07.12.2016 15:20
TAASTUVENERGIA TASU ALATES 1. JAANUARIST 2017
Vastavalt elektrituruseadusele on Eleringi kohustuseks koostada ja avaldada iga aasta 1. detsembriks järgmise aasta taastuvenergia ...


17.08.2016 11:15
SILLAMäE SOOJUSELEKTRIJAAM HAKKAB REKONSTRUEERIMA KAUGKüTTETORUSTIKKE
Sillamäe Soojuselektrijaam sai EL Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest (Ühtekuuluvusfond) toetust Sillamäe linna kaugküttetorustiku rekonstrueerimiseks. Investeeringu ...
Silpower AS     Kesk tn. 4, 40231, Sillamäe, Eesti     Tel: +372 39 29110 Fax: +372 39 29151     E-mail: