TEATA RIKKEST TÖÖPAKKUMISED HANKED/ TÖÖVÕTUD KONTAKT
SILLAMÄE SOOJUSELEKTRIJAAM

KANALISATSIOON

AS Sillamäe SEJ varustab oma veevärgi ja kanalisatsiooni piirkonnas (peamiselt Sillamäe linna tööstustsoonis) asuvaid tarbijaid joogi-, jõe- ning mereveega, samuti tagab reovee (majapidamisvee, drenaaživee, sademevee) ärajuhtimise.

Reovesi – kasutuses olnud ning loodusesse tagasi juhitav vesi, samuti kanalisatsiooni abil ärajuhitav sademevesi, drenaaživesi ning muu pinnase- ja pinnavesi

Kanaliseerimine – reovee kogumine ja ärajuhtimine kanalisatsiooni kaudu.

Ühiskanalisatsioon – ehitiste ja seadmete süsteem tarbijatelt reovee kogumiseks ja reovee ärajuhtimiseks. 

LIITUMINE/ TELLIMINESilpower AS     Kesk tn. 4, 40231, Sillamäe, Eesti     Tel: +372 39 29110 Fax: +372 39 29151     E-mail: