TEATA RIKKEST TÖÖPAKKUMISED HANKED/ TÖÖVÕTUD KONTAKT
SILLAMÄE SOOJUSELEKTRIJAAM

SOOJUSENERGIA

AS Sillamäe SEJ on soojusenergia tootja ja müüja ning teostab seda tegevust Sillamäe linna haldusterritooriumi piires.

Soojusenergiat toodetakse kütteks, ventilatsiooniks, tarbijate varustamiseks sooja vee ja auruga. 

Soojuskandjana kasutatakse sooja juhtimiseks  vett või veeauru.

Soojuskandjaks  on soe vesi, soojusallikast juhtimise süsteem on kinnine. Kasutatakse kütteks, ventilatsiooniks ja soojaveevarustuseks.
Soojusvõrgu temperatuurigraafik on 105/65Ń.

Rõhk jaama soojusvõrgu otse- ja tagasivoolukollektorites on:

 • kütteperioodil: p´ = 0,8 ĚPa, p ´´ = 0,15 ĚPa;
 • suveperioodil: p ´= 0,6 ĚPa, p ´´= 0,15 ĚPa.

Auruvõrgus on soojuskandjaks ülekuumendatud aur väärtustega P = 0,29 ĚPŕ; t =190C.

Auru ettevõtete tehnoloogilisteks vajadusteks jaotatakse auruvõrgu kaudu.

Termofikatsiooni vesi on soojuskandja, mida kasutatakse tehnoloogilisteks vajadusteks või soojavarustussüsteemi eeltoiteks.

LIITUMINE/ TELLIMINESilpower AS     Kesk tn. 4, 40231, Sillamäe, Eesti     Tel: +372 39 29110 Fax: +372 39 29151     E-mail: