TEATA RIKKEST TÖÖPAKKUMISED HANKED/ TÖÖVÕTUD KONTAKT
SILLAMÄE SOOJUSELEKTRIJAAM

TEHNOLOOGILINE VESI

AS Sillamäe SEJ varustab oma veevärgi ja kanalisatsiooni piirkonnas (peamiselt Sillamäe linna tööstustsoonis) asuvaid tarbijaid joogi-, jõe- ning mereveega, samuti tagab reovee (majapidamisvee, drenaaživee, sademevee) ärajuhtimise.

Tehnoloogilist vett saab jagada kaheks peamiseks liigiks:  jõevesi ja merevesi.

Jõevesi
Jõevee võtmine pumbajaamas nr 1 (mere pumbajaam) toimub kahe DN 500 veehaarde kaudu kaldast 3 m kauguselt ja 3 meetri sügavuselt.
Jõevett kasutatakse ettevõtete tehnoloogilisteks ja majapidamisvajadusteks (tualett) ning tulekahju kustutamiseks.
Jõevee torustikus tekitatav rõhk on vähemalt p=0,3 MPa.

Merevesi
Merevee võtmine ettevõtete tehnoloogilisteks vajadusteks toimub pumbajaama nr 1 kaudu (mere pumbajaam).
Merevee torustikus tekitatav rõhk on vähemalt p=0,12 MPa.

LIITUMINE/ TELLIMINESilpower AS     Kesk tn. 4, 40231, Sillamäe, Eesti     Tel: +372 39 29110 Fax: +372 39 29151     E-mail: