TEATA RIKKEST TÖÖPAKKUMISED HANKED/ TÖÖVÕTUD KONTAKT
LIITUMINE/ TELLIMINE

OSTU-MÜÜGILEPINGU LÕPETAMINE

Lepingu võib ennetähtaegselt lõpetada ühe poole ettepanekul. Lepingu lõpetamise korral teavitab huvitatud pool sellest teist poolt üks kuu ette.  

Lepingu lõpetamise põhjusteks võivad olla:

• Klient ei ole Müüja poolt määratud tähtajaks kõrvaldanud põhjused, mille tõttu kanaliseerimine oli katkestatud.
• Kinnistu veevärgi ümberehitus, või kinnistu piiride muutmine, või muu tegevus, mille tagajärjel Klient on Müüja suhtes muutunud mittekliendiks.
• Ehitiste lammutamine.
• Klient müüb vastava hoone, objekti vms.
• Klient ei soovi enam joogivett tarbida.
• Pankrot.
• Muud, lepingu lõpetamist nõudvad põhjused.Silpower AS     Kesk tn. 4, 40231, Sillamäe, Eesti     Tel: +372 39 29110 Fax: +372 39 29151     E-mail: