TEATA RIKKEST TÖÖPAKKUMISED HANKED/ TÖÖVÕTUD KONTAKT
LIITUMINE/ TELLIMINE

LIITUMISPROTSESS

AS SILLAMÄE SEJ VEEVÄRGI JA KANALISATSIOONIGA LIITUMISE PROTSESS NING OSTU-MÜÜGILEPINGU SÕLMIMINE

Toiming
Teostaja

1. Taotlus veevärgi ja kanalisatsiooniga liitumiseks

 

Täidab klient

 
  

2. Liitumise ja reovee vastuvõtu tehniliste tingimuste väljastamine

 

Valmistab ette AS Sillamäe SEJ spetsialist

 
  

3. Liitumislepingu sõlmimine

 

Valmistab ette AS Sillamäe SEJ spetsialist
Allkirjastavad mõlemad pooled

 
  

4.  Liitumistasu maksmine

 

Teostab klient

 
  

5. Veevarustuse ja reovee vastuvõtu lepingu sõlmimine 

 

Valmistab ette AS Sillamäe SEJ spetsialist Allkirjastavad mõlemad pooled Silpower AS     Kesk tn. 4, 40231, Sillamäe, Eesti     Tel: +372 39 29110 Fax: +372 39 29151     E-mail: