TEATA RIKKEST TÖÖPAKKUMISED HANKED/ TÖÖVÕTUD KONTAKT
LIITUMINE/ TELLIMINE

REOVEE ÄRAJUHTIMISE TINGIMUSED

1. Ühiskanalisatsiooni on lubatud kanaliseerida reovett, mis vastab reovee kanalisatsiooni juhtimise tingimustele.

2. Ühiskanalisatsiooni on keelatud kanaliseerida reovett, mis sisaldab:
   2.1. süttivaid ja plahvatusohtlikke aineid;
   2.2. aineid, mis kleepuvad torude seintele ja ummistavad neid;
   2.3. inimesele ja keskkonnale ohtlikke mürkaineid ja –gaase;
   2.4. radioaktiivseid aineid;
   2.5. inimestele ja keskkonnale ohtliku bakterioloogilist reostust;
   2.6. biopuhastust toksiliselt mõjutavaid aineid;
   2.7. keskkonnaohtlikke bioloogilist raskesti lagundatavaid aineid.

3. Ühiskanalisatsiooni on keelatud juhtida ehitusprügi, tööstusjäätmeid, lund, kohalike puhastusseadmete jääke jms, isegi eelnevalt purustatult. Toitlustuskohtadesse on vaja paigaldada rasvapüüdurid.

4. Reovee kanaliseerimisel ühiskanalisatsiooni on keelatud esile kutsuda nii hüdraulilisi kui ka reostusega seotud löökkoormusi.

5. Ühiskanalisatsiooni on keelatud kanaliseerida reovett, mis sisaldab keskkonnaministeeriumi poolt kehtestatud reoaineid või vett, mille kohta teeninduslepingus ei ole märgitud vastuvõtutingimusi.

6. Reoainete kontsentratsiooni  lubatud piirväärtused kehtestatakse Kliendile lepinguga. Silpower AS     Kesk tn. 4, 40231, Sillamäe, Eesti     Tel: +372 39 29110 Fax: +372 39 29151     E-mail: