TEATA RIKKEST TÖÖPAKKUMISED HANKED/ TÖÖVÕTUD KONTAKT
LIITUMINE/ TELLIMINE

AVALDUS LIITUMISEKS

Soojusvõrguga liitumiseks, soojusenergia kasutamise lepingu sõlmimiseks või soojatarbimise tingimuste muutumisel (müügilepingu olemasolu korral) on vaja esitada kirjalik avaldus AS Sillamäe SEJ juhatuse liikme nimele. Nimetatud avaldus koostatakse vabas vormis.

Meie spetsialistid osutavad teile meeleldi kaasabi või konsulteerivad teid avalduse täitmisel. 

Liitumisavalduse sisseandmisel palume kaasa võtta järgmised dokumendid:

• Isikutunnistus: pass, juhiload või ID-kaart
• Uue objekti ehitamise korral – piirkonna plaani või projekti arhitektuurilis-konstruktsioonilise osa koopia
• Omandiõigust antud objektile tõendav dokument: müügileping, hooneregistri õiend
• Rendileping
• Notariaalselt kinnitatud volikiri (kui lepingute sõlmijaks pole objekti omanik)

30 päeva jooksul pärast avalduse sisseandmist AS-ile Sillamäe SEJ saab klient kätte soojusvarustuse tehnilised tingimused ja liitumislepingu projekti.   Silpower AS     Kesk tn. 4, 40231, Sillamäe, Eesti     Tel: +372 39 29110 Fax: +372 39 29151     E-mail: