TEATA RIKKEST TÖÖPAKKUMISED HANKED/ TÖÖVÕTUD KONTAKT
LIITUMINE/ TELLIMINE

MÜÜGILEPINGU MUUTMINE

Lepingut võib muuta poolte soovil. Lepingu muutmise soovist tuleb teisele poolele 30 (kolmkümmend) päeva ette teatada.    

Müügilepingu muutmise põhjusteks võivad olla:

  • Tehniliste tingimuste muutumine, näiteks kui klient soovib suurendada/vähendada paigaldise soojuskoormust.
  • Mingite muude lepingu muutmist nõudvate tingimuste tekkimine.

 Silpower AS     Kesk tn. 4, 40231, Sillamäe, Eesti     Tel: +372 39 29110 Fax: +372 39 29151     E-mail: