TEATA RIKKEST TÖÖPAKKUMISED HANKED/ TÖÖVÕTUD KONTAKT
LIITUMINE/ TELLIMINE

MÜÜGILEPINGU SÕLMIMINE

Soojusenergia müügilepingu sõlmimine on kohustuslik kõigile AS Sillamäe SEJ klientidele. Vastavalt Kaugkütteseadusele toimub soojusenergia müük kirjaliku lepingu alusel. Leping sõlmitakse määratud või määramata tähtajaks. Soojusenergia müügileping sõlmitakse reeglina pärast liitumislepingu täitmist.

Soojusenergia müügilepingu sõlmimiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

   • Kirjalik avaldus soojusvõrguga liitumiseks
   • Omandiõigust antud objektile tõendav dokument: müügileping, hooneregistri õiend
   • Isikutunnistus: korteriühistu juhi või esimehe pass, juhiluba või ID-kaart 
   • Korteriomanike üldkoosoleku protokoll
   • Kui lepingu sõlmijaks pole objekti omanik, siis notariaalselt kinnitatud volikiri, milles on märgitud:
         - kehtivuse periood,
         - omaniku ja esindaja nimi, perekonnanimi, isikukood, aadress ja nende allkirjad.

Müügilepingu lahutamatuks koostisosaks on vastutuse soojusvõrkude ja -seadmete tehnilise seisukorra ja hoolduse eest piiri akt. Soojusenergia müügileping määratleb müüja ja ostja õigused ja vastutuse, arvutuste teostamise korra, hinnad ja maksetingimused. 

Lepingu sõlmimisel annavad meie spetsialistid AS-iga Sillamäe SEJ ja soojavarustusega seotud vajalikke selgitusi ja konsultatsioone.  Silpower AS     Kesk tn. 4, 40231, Sillamäe, Eesti     Tel: +372 39 29110 Fax: +372 39 29151     E-mail: