TEATA RIKKEST TÖÖPAKKUMISED HANKED/ TÖÖVÕTUD KONTAKT
LIITUMINE/ TELLIMINE

LIITUMISTASU

Tasu soojusvõrguga liitumise eest arvutatakse Kaugkütteseaduse peatüki 3 paragrahvi 12 punktis 2  sätestatud tingimuste alusel. Järgnevalt esitab AS Sillamäe SEJ liitumistasu arve. Pärast arve tasumist teostavad spetsialistid soojusvõrguga ühendamise. Kui arve liitumise eest pole kehtestatud tähtajaks tasutud, tühistatakse liitumisleping.


Silpower AS     Kesk tn. 4, 40231, Sillamäe, Eesti     Tel: +372 39 29110 Fax: +372 39 29151     E-mail: