TEATA RIKKEST TÖÖPAKKUMISED HANKED/ TÖÖVÕTUD KONTAKT
LIITUMINE/ TELLIMINE

LIITUMISPROTSESS

AS SILLAMÄE SEJ SOOJUSVÕRGUGA LIITUMISE PROTSESS NING OSTU-MÜÜGILEPINGU SÕLMIMINE

Toiming

Teostaja

1.1 Avaldus soojusvõrguga liitumiseks

 

Täidab klient

 
  

1.2 Avaldus liitumise ja soojavarustuse tehniliste tingimuste saamiseks

 

Täidab klient

 
  

2. Liitumise ja soojavarustuse tehniliste tingimuste väljastamine

 

Valmistab ette AS Sillamäe SEJ spetsialist

 
  

3. Liitumislepingu sõlmimine

 

Valmistab ette AS Sillamäe SEJ spetsialist
Allkirjastavad mõlemad pooled

 
  

4.  Liitumistasu maksmine

 

Teostab klient

 
  

5. Soojusenergia müügilepingu sõlmimine

 

Valmistab ette AS Sillamäe SEJ spetsialist Allkirjastavad mõlemad pooled Silpower AS     Kesk tn. 4, 40231, Sillamäe, Eesti     Tel: +372 39 29110 Fax: +372 39 29151     E-mail: