TEATA RIKKEST TÖÖPAKKUMISED HANKED/ TÖÖVÕTUD KONTAKT
LIITUMINE/ TELLIMINE

TELLIMUS TEHNILISTE TINGIMUSTE SAAMISEKS

Samaaegselt avaldusega soojusvõrguga liitumiseks tuleb sisse anda tellimus soojusvõrguga liitumise ja soojusvarustuse tehniliste tingimuste saamiseks, milles näidatakse ära järgmised andmed:

1. Objekti nimetus, selle otstarve (tootmisobjekt või elamu).
2. Objekti paiknemine asendiplaanil.
3. Projekteerimiseks, ehitamiseks ja ekspluatatsiooniandmiseks kuluv aeg.
4. Soojusvarustuskindluse nõuded.
5. Koormuskarakteristikud tarbimisliikide (tehnoloogia, küte, ventilatsioon, soojaveevarustus) ja soojuskandja liikide (võrguvesi, aur) lõikes vastavalt projektile.
6. Alus liitumise tehniliste tingimuste saamiseks (uus objekt, rekonstrueerimine, kasutatavate seadmete tootlikkuse suurendamine või vähendamine, soojusvarustussüsteemi muutmine (automaatreguleerimine), soojusenergia mõõtesüsteemi muutmine).
7. Müüja nõudel pakkumise objektiivseks läbivaatamiseks vajalik lisadokumentatsioon. Silpower AS     Kesk tn. 4, 40231, Sillamäe, Eesti     Tel: +372 39 29110 Fax: +372 39 29151     E-mail: