TEATA RIKKEST TÖÖPAKKUMISED HANKED/ TÖÖVÕTUD KONTAKT
LIITUMINE/ TELLIMINE

TEHNILISTE TINGIMUSTE VÄLJASTAMINE

Tehnilised tingimused (TT) on dokument, mis kehtestab tehnilised nõuded, millele peab vastama protsess või teenus. Lisaks sellele tuleb nendes ära näidata protseduurid, mille abil saab kindlaks teha, kas antud nõuded on täidetud.

30 päeva jooksul pärast tellimuse sisseandmist AS-ile Sillamäe SEJ saab klient kätte soojusvarustuse tehnilised tingimused ja liitumislepingu projekti.

Tehnilised tingimused määravad kindlaks:

1. Liitumispunkti asukoha;
2. Maksimaalse lubatud soojuskoormuse;
3. Soojuskandja parameetrid;
4. Nõuded mõõtesüsteemi paigaldamisele;
5. Võrgu teeninduspiirid;
6. Liitumistasu arvutuse;
7. Muu.

Kui tehnilised tingimused on tarbijale vastuvõetavad, sõlmib AS Sillamäe SEJ temaga liitumislepingu ja esitab arve liitumise eest.Silpower AS     Kesk tn. 4, 40231, Sillamäe, Eesti     Tel: +372 39 29110 Fax: +372 39 29151     E-mail: