TEATA RIKKEST TÖÖPAKKUMISED HANKED/ TÖÖVÕTUD KONTAKT
LIITUMINE/ TELLIMINE

LIITUMISLEPINGU SÕLMIMINE

Liitumisleping sõlmitakse objekti omanikuga. Kui liitumislepingu sõlmib omaniku esindaja, peab tal olema kaasas notariaalselt kinnitatud volikiri.

Liitumisleping sõlmitakse järgmistel juhtudel:

• Uue liitumisobjekti loomisel
• Olemasoleva objekti tarbimistingimuste muutumisel

Liitumisleping on müügilepingu sõlmimise aluseks.Silpower AS     Kesk tn. 4, 40231, Sillamäe, Eesti     Tel: +372 39 29110 Fax: +372 39 29151     E-mail: