TEATA RIKKEST TÖÖPAKKUMISED HANKED/ TÖÖVÕTUD KONTAKT
LIITUMINE/ TELLIMINE

VEEVARUSTUSE LÕPETAMINE

Tehnoloogilise vee varustuse lõpetamise tingimused

1. Lahtiühendamine joogivee veevärgist toimub veevarustuse lepingu ja ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadusega kehtestatud korras järgmistel juhtudel:
    1.1. etteteatamiseta:
       - omavoliline liitumine veevärgiga või joogivee omavoliline tarbimine;        
       - veevärgiga liitumise või joogiveega varustamise lepingu puudumine;       
       - tarbitud joogivee eest tasumisega viivitamine;        

   1.2. etteteatamisega:
      - juhul kui tarbija tehnoloogilise vee välisel veevärgil on avastatud selle katkemine (purunemine);    

   1.3.  etteteatamisega, hiljemalt seitse päeva ette:
       - tarbija on ületanud temale veevärgiga liitumise tingimustega antud õigused või ei ole täitnud endale nimetatud tingimustega võetud kohustusi;
       - on takistatud SEJ esindajate juurdepääs tarbija omandis või valduses oleva veemõõdusõlme ruumi;        
       - raiskamine, riisumine ja veekao lubamine;              
       - ebarahuldav, avariiohtlik veemõõdusõlme seisukord.      

2.  Võrguühendus ja veevarustus, mis on katkestatud mõnel punktis 1 märgitud põhjusel, taastatakse juhul, kui leping ei ole lõpetatud ning tarbija poolt on hüvitatud veevarustuse lõpetamise ja taastamisega seotud põhjendatud kulud.Silpower AS     Kesk tn. 4, 40231, Sillamäe, Eesti     Tel: +372 39 29110 Fax: +372 39 29151     E-mail: