TEATA RIKKEST TÖÖPAKKUMISED HANKED/ TÖÖVÕTUD KONTAKT
LIITUMINE/ TELLIMINE

OSTU-MÜÜGILEPINGU SÕLMIMINE

Veevarustuse ja reovee vastuvõtmise teenuse ostu-müügilepingu sõlmimine on kohustuslik kõikidele AS Sillamäe SEJ klientidele. Leping sõlmitakse määratud või määramata tähtajaks. Veevarustuse ja reovee vastuvõtmise leping sõlmitakse reeglina pärast liitumislepingu täitmist.

Veevarustuse ja reovee vastuvõtmise lepingu sõlmimiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

• Kirjalik avaldus lepingu sõlmimiseks  
• Antud objekti omandiõigust tõendav dokument: ostu-müügileping, hooneregistri tõend. Reeglina sõlmitakse veevarustuse ja reovee vastuvõtmise leping kinnistu omaniku ning veevärgi ja kanalisatsioonivõrgu omaniku vahel
• Notariaalselt tõestatud volikiri juhul, kui tarbimiskoha omanik volitab oma esindaja lepingut sõlmima. Sellisel juhul peavad volikirjas olema märgitud järgmised rekvisiidid:
- volituste kehtivusaeg,
- esindaja ja omaniku ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress ning nende allkirjad.

15 päeva jooksul pärast avalduse esitamist saab klient veevarustuse ja reovee vastuvõtmise tehnilised tingimused ning vastava lepingu koos veevärgi ja/või kanalisatsiooni hooldamise vastutuse piiritlemise aktiga. Lepinguga on määratletud müüja ja ostja kohustused, arvelduste kord, hinnad ja maksetähtpäevad.

Lepingu sõlmimisel annavad meie spetsialistid vajalikke selgitusi ning konsultatsioone Teid huvitavates küsimustes, mis on seotud meie ettevõtte ja veevarustusega.  Silpower AS     Kesk tn. 4, 40231, Sillamäe, Eesti     Tel: +372 39 29110 Fax: +372 39 29151     E-mail: