TEATA RIKKEST TÖÖPAKKUMISED HANKED/ TÖÖVÕTUD KONTAKT
LIITUMINE/ TELLIMINE

TEHNILISTE TINGIMUSTE VÄLJASTAMINE

Liitumistaotluse rahuldamisel väljastatakse liitujale liitumise tehnilised tingimused, mis on aluseks liitumisobjekti veevärgi ja kanalisatsiooni ning AS Sillamäe SEJ veevärgi ja kanalisatsiooni ühendustorustiku projekti koostamisel.

Tehnilised tingimused (T) – see on dokument, mis sätestab tehnilised nõuded, mida peab protsess või teenus rahuldama. Lisaks peavad nendes olema märgitud protseduurid, mille abil on võimalik kindlaks teha, kas antud nõudmised on täidetud.

Veevärgi ja kanalisatsioonivõrkudega liitumise tehnilistes tingimustes märgitakse:

1. Liitumiskoht (kohad).
2. Tehnilised erinõuded, sealhulgas torude asendi kõrgus (sügavus) liitumiskohas ning reovee tõusu kõrgus.
3. Projektdokumentatsiooni kooskõlastamise kord.
4. Tehniliste tingimuste kehtivusaeg.
5. Vee maksimaalne kogus ööpäevas ning ööpäevane tarbimisrežiim; reovee vastuvõtmise erinõuded (kogus, koostis, vastuvõtmise režiim).
6. Kontrollmõõteriistadele ja mõõtmispunkti ehitustöödele esitatavad erinõuded.Silpower AS     Kesk tn. 4, 40231, Sillamäe, Eesti     Tel: +372 39 29110 Fax: +372 39 29151     E-mail: