Joogiveesüsteemi renoveerimine Sillamäe vabatsooni territooriumil asuvate ettevõtete kvaliteetse joogiveega varustamiseks

Joogiveesüsteemi renoveerimine Sillamäe vabatsooni territooriumil asuvate ettevõtete kvaliteetse joogiveega varustamiseks

Uute pumpade paigaldamine
Joogiveetorustiku renoveerimine

2017-08-31T07:59:56+03:00