Joogiveesüsteemi renoveerimine Sillamäe vabatsooni territooriumil asuvate ettevõtete kvaliteetse joogiveega varustamiseks

Joogiveesüsteemi renoveerimine Sillamäe vabatsooni territooriumil asuvate ettevõtete kvaliteetse joogiveega varustamiseks

Uute pumpade paigaldamine
Joogiveetorustiku renoveerimine

2020-02-17T08:32:17+03:00