Keskkonnamõjude vähendamine läbi innovaatiliste tehnoloogiate rakendamise Ida-Virumaa tööstuspiirkonnas

Erinevate energia tootmise keskkonnasäästlike tehnoloogiate, soosjuse ja elektri koostootmise võimaluste uurimine ja nende rakendatavuse Sillamäe SEJ-s välja selgitamine

2017-08-28T12:46:19+03:00