Sillamäe SEJ põletisüsteemide rekonstrueerimine

Sillamäe SEJ põletisüsteemide rekonstrueerimine

2020-02-17T08:27:50+03:00 30. aprill 2018|

Projekti käigus rekonstrueeritakse AS Sillamäe SEJ katelde põletisüsteemid. Projekti eesmärgiks on kaugküttesüsteemides energia kasutamise efektiivsuse suurenemine, soojuskadude vähendamine ja energia tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguste vähenemine. Projekti tulemuseks on soojusenergia kokkuhoid ja soojuskadude ja CO2 vähenemine.

Sillamäe linna Kesk tn, Kajaka tn ja Veski tn kaugküttetorustike rekonstrueerimine

2020-02-17T08:32:47+03:00 21. juuli 2017|

Projekti eesmärk: soojuskadude vähendamine ja energia tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguste vähendamine soojustrassi renoveerimise kaudu. Investeeringu kogumaksumus on 650 500 eurot, millest 315 250 euroga toetab trasside rekonstrueerimist riik KIKi kaudu Ühtekuuluvusfondist. Tööde käigus rekonstrueeritakse 1582 m ulatuses kaugküttetorustikke Sillamäe linnas Kesk, Kajaka ja Veski tänavatel.