Sillamäe linna rannatsoonis asuva kaugküttetorustiku ümberpaigutamine

I etapp – rannatsoonis asuva kaugküttetorustiku ümberpaigutamine
II etapp – kvartalisiseste torustike renoveerimine

2017-08-28T12:56:59+03:00