Sillamäe linna Sõtke ja Ranna tänavatel soojustorustiku renoveerimine

Soojusisolatsiooni vahetamine maapealsetel soojustrassi lõikudel
Soojustrassi renoveerimine

2020-02-17T08:33:14+03:00