Sillamäe linna Sõtke ja Ranna tänavatel soojustorustiku renoveerimine

Soojusisolatsiooni vahetamine maapealsetel soojustrassi lõikudel
Soojustrassi renoveerimine

2017-08-31T06:43:43+03:00