Joogiveesüsteemi renoveerimine Sillamäe vabatsooni territooriumil asuvate ettevõtete kvaliteetse joogiveega varustamiseks