Ärinime muutmine

Sillamäe linna Kesk tn, Kajaka tn ja Veski tn kaugküttetorustike rekonstrueerimine

2020-02-17T08:32:47+03:00 21. juuli 2017|

Projekti eesmärk: soojuskadude vähendamine ja energia tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguste vähendamine soojustrassi renoveerimise kaudu. Investeeringu kogumaksumus on 650 500 eurot, millest 315 250 euroga toetab trasside rekonstrueerimist riik KIKi kaudu Ühtekuuluvusfondist. Tööde käigus rekonstrueeritakse 1582 m ulatuses kaugküttetorustikke Sillamäe linnas Kesk, Kajaka ja Veski tänavatel.