Tehnilised andmed 2018-07-19T10:48:14+03:00

TEHNILISED ANDMED

SEJ põhiseadmete koosseis

Silpower AS koostootmisjaamas on kasutuses 4 aurukatelt ja 2 auruturbiini.

Lisaks kasutame maagaasil töötavat koostootmisjaama.

Tehnilised andmed

Elektrienergia installeeritud võimsus 18 MWe
Soojusvõimsus (koos koostootmisseadmega) 94 MWth + 6 MWth
Tarbitav soojuskoormus 55 MW
Ülekuumendatud auru parameetrid:
Rõhk 3,5 MРa
Temperatuur 425º С

Kütus

Aurukatelde kütteks kasutatakse hakkepuitu, 0-25 mm fraktsioonilist põlevkivi, reservküttena põlevkiviõli.
Koostootmisseadme kütteks kasutatakse maagaasi.